Wsparcie od firmy AFTERWEB

Chcielibyśmy podziękować wrocławskiej Agencji AFTERWEB (https://afterweb.pl/) za przekazanie darowizny na rzecz wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, których wspieramy.
Nasza Fundacja z radością otrzymuje takie wiadomości, a tym bardziej się nimi dzieli. Dziękujemy!