Święta to także czas nagród

Z największą przyjemnością wręczyłyśmy prezenty dzieciom systematycznie biorącym udział w zajęciach sportowych w CITYZEN.

Także Kolka Team, sekcja biegacka i kijkowa wraz z trenerami, za wysiłek włożony w treningi, za hart ducha, za wolę walki z własnymi słabościami nagrodzona została profesjonalnymi butami do biegania oraz odzieżą oraz sprzętem sportowym ufundowanymi przez ludzi wrażliwych i świadomych istotnej roli sportu w rozwoju każdego człowieka.

Dziękujemy najserdeczniej Michałowi Michal Zawiasa, Klubowi Boskich Kobiet i ich Przyjaciołom, firmie CCL Label 🙂

Jesteśmy pewne, że przyczynicie się do zdobywania kolejnych trofeów sportowych!