Status prawny

Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu działa na podstawie:
– Aktu Ustanowienia Fundacji w dniu 27 maja 2014 r. Repetytorium A nr 2165/2014
– Statutu Fundacji z dnia 2 czerwca 2014 r. w nowym brzmieniu nadanym w dniu 25 sierpnia 2014 r.
– Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
– Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

W grudniu 2016 roku Fundacja Tak po Prostu uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dokumenty do pobrania


Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

Informacje dodatkowe 2019

Fundacja otrzymała także darowiznę 20.000 zł od Fundacji ENEA

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Statut

Statut Fundacji z dnia 2 czerwca 2014 roku - Fundacja pomocy dzieciom Tak po Prostu (w nowym brzmieniu nadanym w dniu 25 sierpnia 2014 roku).