Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą odpowiedzialnych kobiet, w różnym wieku, wykonujących różne zawody, mających różne sytuacje rodzinne i życiowe, które poznawszy historie i przeżycia dzieci z domów dziecka straciły poczucie niewinności i już nie mogą przejść obojętnie, mówiąc, że nie wiedziały. Naszym celem jest pomóc wychowankom ośrodków opiekuńczo-wychowawczych zbudować własną tożsamość opartą na poczuciu godności oraz system wartości wsparty silną motywacją, by mogli oderwać się od wzorców systemowych i funkcjonować niezależnie i świadomie. Chcemy im pomagać, tak po prostu, ponieważ czujemy, że razem jesteśmy w stanie choć odrobinę polepszyć ich los.

Aktualny skład naszego zespołu:
Aktualy_sklad_naszego_zespolu

Zdję­cie: Karina Awarska-Matuszak

Na zdjęciu (od góry, od lewej): Kasia, Maja, Agnieszka, Magda Mała Czarna, Joasia, Mirka, Asia Mała AJ, Karolina, Małgosia. Na zdję­ciu zabra­kło: Oli, Rudej Kasi, Lenki, Izy, Magdy 2, Alicji, Moniki i Majki w ogrodzie 😉
 

Jesteśmy wolontariuszkami i pracujemy charytatywnie. Spotykamy się raz w miesiącu, w 1.poniedziałek miesiąca, w gościnnym Piano Barze.
na_kanapie

Zdję­cie: Karina Awarska-Matuszak

Nasze cele:

  • Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka.
  • Organizujemy dla nich pomoc w nauce, aktywizujemy, zapewniamy rozrywkę. Naszym głównym celem jest przygotowanie ich do samodzielności.
  • Współpracujemy z personelem placówek, lekarzami, terapeutami, którzy pomagają nam diagnozować oraz rozwiązywać problemy.
  • Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka wychowującego się w placówce.
  • Pomagamy dzieciom krzywdzonym, zaniedbanym i opuszczonym przez zagubionych, nieodpowiedzialnych, obciążonych nałogami rodziców.
  • Działamy w kierunku odbudowy i reintegracji rodziny biologicznej, zakładając, że naszym celem jest umożliwienie dziecku powrotu do domu.