Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom
Tak po Prostu

ul. Modlińska 3/1
61-049 Poznań

Telefon: +48 61 876 89 37
Email: info@takpoprostu.org

Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000522547.

NIP 7822575032, Regon 302832480

Bank: BZ WBK 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022


Dojazd do siedziby Fundacji

Imię i nazwisko

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Oświad­czam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kon­tak­to­wym na potrzeby zwią­zane z realizacją celów statutowych Fundacji TAK po Prostu z siedzibą w Poznaniu, w szczególności w celu umoż­li­wie­nia kontaktu i udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w treści przesłanej wiadomości, zgodnie z prze­pi­sami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji TAK po Prostu informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację TAK po Prostu na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Polityka prywatności