WESPRZYJ!

Już wiesz, że są kon­kretne osoby, któ­rym można pomóc! Dołącz do nas, nie bądź obojętna/y. Która aktyw­ność wydaje się Tobie naj­bar­dziej potrzebna i warta wspar­cia? Może chcesz dołą­czyć do któ­re­goś pro­jektu, zor­ga­ni­zo­wać pomoc, warsz­taty, poga­dankę? Zapra­szamy do współ­pracy!
Zostań naszym i dzieci Przyjacielem! Nie odkła­daj tego na póź­niej, bo to może zna­czyć, że nigdy tego nie zro­bisz.

Zadzwoń do nas lub napisz. A jeśli chcesz wesprzeć nas finansowo, podajemy numer rachunku:
Santander Bank Polska 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022

Fundacja Pomocy Dzieciom
Tak po Prostu

  • ul. Szadecka 4
    60-162 POZNAŃ

Napisz do nas

Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000522547.

NIP 7822575032

Regon 302832480

Bank: Santander Bank Polska 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022