POMAGAMY, TAK PO PROSTU...
Jesteśmy grupą odpowiedzialnych kobiet z Poznania, które poznawszy historie i przeżycia dzieci z domów dziecka straciły poczucie niewinności i już nie mogą przejść obojętnie, mówiąc, że nie wiedziały. Naszym celem jest pomóc wychowankom ośrodków opiekuńczo-wychowawczych zbudować podmiotowość i oderwać się od wzorców systemowych, by mogły w przyszłości funkcjonować niezależnie i świadomie.
W oparciu o nasze wcześniejsze, wieloletnie doświadczenia w pracy charytatywnej tworzymy system wspierania placówek oraz rodzin w potrzebie. Chcemy im pomagać, TAK PO PROSTU, ponieważ czujemy, że razem jesteśmy w stanie choć odrobinę polepszyć ich los!