Oswoić dorosłość

„Oswoić dorosłość” to flagowy projekt Fundacji.
Celem projektu, zrealizowanego w Strzałkowie, we współpracy z Fundacją Saint-Gobain w Paryżu, ze Starostwem Powiatu Słupeckiego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zakładem Aktywności Zawodowej jest wsparcie pełnoletnich wychowanków domów dziecka opuszczających placówkę, oraz niepełnosprawnych pracowników ZAZu w rozpoczęciu dorosłego, samodzielnego życia. Na projekt składają się trzy obszary działań: mieszkania do usamodzielnienia, Inkubatory przedsiębiorczości i mentoring.
Przekazaliśmy 11 wyremontowanych i wyposażonych mieszkań na usamodzielnienie, co pozwoli młodym ludziom bezpiecznie nauczyć się samodzielnego życia bez konieczności powrotu do trudnej przeszłości. Są to mieszkania rotacyjne, treningowe, objęte opieką instruktora samodzielności. Inkubatory przedsiębiorczości to placówka Zakładu Aktywności Zawodowej, dzięki czemu mieszkańcy, szczególnie niepełnosprawni, mają miejsca pracy i rehabilitacji. Mentoring czyli cykl szkoleń i warsztatów przygotowujących wychowanków do samodzielności.

Projekt „Oswoić dorosłość” zaczyna żyć swoim własnym, samodzielnym, życiem 🙂
Wrzesień 2018: Nasz projekt „Oswoić dorosłość” zaczyna żyć swoim własnym, samodzielnym, życiem ;). Po dopełnieniu wszelkich formalności wprowadzili się już pierwsi mieszkańcy.
Życzymy im szczęścia w nowym miejscu!

Odnowiliśmy 11 mieszkań dla podopiecznych z Kosewa!
Czerwiec 2018: Razem z Part­ne­rami naszego Pro­jektu oraz przy wspar­ciu władz lokal­nych, 11.06.2018 r. odda­li­śmy 11 miesz­kań dla pod­opiecz­nych Domu Dzieci i Mło­dzieży Szansa w Kose­wie oraz Zakładu Aktyw­no­ści Zawo­do­wej!

Montaż mebli!
Kwiecień/maj 2018: Jeszcze duzo do zrobienia, ale widac już koniec! 🙂


Powoli finiszujemy! 🙂
Marzec 2018: Na zdjęciach położone już płytki oraz zamontowane drzwi – prezent od Castorama :).

Prace trwają 🙂
Styczeń 2018: Trwają prace instalacyjne. Aktualnie kładzione są płytki na ścianach.

Ruszamy z kopyta!
Dzięki wsparciu hojnych Przyjaciół Fundacji możemy przystąpić do prac!
W budynku powstaną mieszkania dla rodzin, dla 2 osób z rozdzielnymi pokojami oraz mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Będzie tez wspólna pralnia z pralkami i suszarkami, oraz deskami do prasowania i żelazkiem, a także rowerownia/wózkarnia. Z pomocą darczyńców wyposażymy wszystkie kuchnie i łazienki oraz pokoje w podstawowe meble i sprzęty.


Projekt mieszkania dla rodziny i projekt mieszkania dla 2 osób:

Historia „naszego” budynku
Budynek w Strzałkowie i „nasze” drugie piętro, było kiedyś Internatem, później służyło jako hotel pracowniczy. Budynek budowany i wyposażany w epoce „wczesnego Gierka”. Aby móc zrobić tam nowoczesne w miarę mieszkania dla wychowanków, trzeba było wyburzyć większość ścianek działowych, skuć podłogi, wymienić wszystkie instalacje: wod-kan, elektryczne, grzewcze, także niektóre okna oraz wszystkie drzwi, w tym też zewnętrzne. Aby niepełnosprawni mieli ułatwiony dostęp do mieszkań, wybudowano windę zewnętrzna – to było w gestii Starostwa. Początki były trudne ale ogrom prac do przeprowadzenia nas nie przeraził. Postanowiliśmy zakasać rękawy i tak po prostu wziąć się do roboty!