Fajnie było naszym Kosom na feriach!

Wia­do­mość może i nie z ostat­niej chwili, ale… Faj­nie było naszym Kosom na feriach!